KRÓTKI PRAKTYCZNY RZECZOWY

Szkolenia KRÓTKIE, PRAKTYCZNE, RZECZOWE umożliwią podniesienie kompetencji pracowników w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy w obszarze prowadzenia prezentacji, negocjacji, spotkań, rozmów telefonicznych oraz pisania e-maili w języku angielskim.
Podobnie jak wszystkie kursy organizowane przez Target & Shane szkolenie z zakresu wybranego zagadnienia może być realizowany w dowolnym czasie w siedzibie Państwa firmy.

Oferujemy Państwu:

  • English For Negotiations – przygotowanie, proces i zakończenie negocjacji, techniki negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów.
  • English For Meetings - przygotowanie spotkania, określanie celu spotkania, słownictwo i zwroty przydatne w trakcie prowadzenia spotkania, wyrażanie opinii, zmiana tematu, podsumowanie spotkania, zgadzanie się lub nie zgadzanie z przedmówcą, efektywne wykorzystanie środków audiowizualnych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania, formułowanie wniosków, pisanie sprawozdań.
  • English For Presentations - zasady tworzenia skutecznych prezentacji, sposoby rozpoczynania, przeprowadzania, podsumowywania prezentacji oraz radzenia sobie z problemami i pytaniami w trakcie prezentacji, efektywne prezentowanie danych liczbowych, wykresów, diagramów oraz trendów, podsumowanie prezentacji.
  • English For Telephoning - zwroty i słownictwo używane podczas rozmów telefonicznych, wymiana i sprawdzanie informacji, potwierdzanie informacji, umawianie spotkań, łączenie rozmów telefonicznych, radzenie sobie w sytuacjach problematycznych, przekazywanie informacji, nagrywanie powitań na automatyczna sekretarkę.
  • English For Emails - zapoznanie się z formami i zasadami pisania emaili, rozpoczynanie i kończenie e-maili, styl formalny, nieformalny i neutralny, używanie skrótów, załączniki, wymiana informacji, umawianie, potwierdzanie spotkań, udzielanie informacji.
  • English For Socializing - zwroty i słownictwo wykorzystywane podczas nawiazywania kontaktów z anglojęzycznymi partnerami handlowymi oraz kolegami z pracy, omawianie szczegółow spotkania, witanie i oprowadzanie gości po firmie, przedstawianie innych pracowników, proponowanie poczęstunku.

Czas trwania kursu zależny jest od wybranego tematu oraz poziomu zaawansowania Uczestników.