METODOLOGIA

METODA
Target & Shane wykorzystuje najbardziej popularną i stosowaną na całym świecie komunikatywną metodę nauczania języka, która zawiera w sobie wszystko to co najcenniejsze w procesie kształcenia: nowoczesne podejście, systematyczną pracę nad utrwaleniem wiedzy i możliwość jej stosowania w praktyce.
Proponowana przez Target & Shane metoda nauczania pozwolą na rozwinięcie wszystkich umiejętności językowych: słuchania, czytania, pisania, swobodnego mówienia. O skuteczności i trafności tej metody jest jej wieloletnia praktyka oraz zadowolenie tysięcy Studentów wyrażone w formie referencji.
ZAJĘCIA
Założeniem spotkań z lektorem jest maksymalna aktywizacja Studentów, którzy w sposób naturalny przygotowywani są do samodzielnego, twórczego wykorzystania języka obcego w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych. Zadaniem nauczycieli jest zbudowanie na zajęciach korzystnej atmosfery poprzez wprowadzenie wielu form aktywizacji. Nowe struktury gramatyczne i słownictwo wprowadzane są przy wykorzystani scenek sytuacyjnych
KURS
"SZYTY NA MIARĘ"
Nie oferujemy gotowych kursów. Posiadamy opracowany system diagnozowania poziomów, zaawansowania i opisu poszczególnych kompetencji uzupełniony o analizę potrzeb. Na bazie postawionej diagnozy zalecamy odpowiednie materiały szkoleniowe. Poza książką wykorzystujemy artykuły prasowe oraz publikacje internetowe odnoszące się do działalności, zainteresowań i potrzeb Słuchaczy. Lektor oraz metodyk na bieżąco wprowadzają konieczne zmiany w zawartości merytorycznej szkolenia. Takie rozwiązanie pozwala Państwu mieć pewność, że środki przeznaczone na szkolenia zostaną wykorzystane w sposób efektywny.
LEKTORZY POLSCY ORAZ NATIVE SPEAKERS
Rozumiemy, że sukces w nauce języków obcych zależy przede wszystkim od umiejętności i kompetencji nauczycieli. Jako członek międzynarodowej grupy Saxoncourt, Target & Shane jest jedynym dostawcą szkoleń z języka angielskiego mającym dostęp do usług wiodącej brytyjskiej agencji zajmującej się rekrutacją lektorów - Saxoncourt Recruitment. Zatrudniamy tylko doświadczonych lektorów polskich oraz native speakers, których kwalifikacje są potwierdzone dyplomami lingwistycznymi lub innymi uprawnieniami do nauczania języka angielskiego (certyfikat TEFL, CELTA). Zespół Target & Shane tworzą wykładowcy uczelni wyższych (SGH, SWPS).

Wielu naszych nauczycieli posiada specjalistyczną wiedzę zdobytą w trakcie poprzedniej kariery zawodowej. Zawsze, kiedy jest to możliwe, staramy się połączyć ich doświadczenie z potrzebami Studentów, wzbogacając w ten sposób szkolenie językowe o dodatkowe elementy zaczerpnięte z innych dziedzin. Obecnie na stałe współpracujemy z ponad 70 lektorami. Dysponujemy bazą nauczycieli z całej Polski. Większość współpracuje z nami od kilku a nawet kilkunastu lat, niezmiennie ciesząc się zaufaniem i bardzo dobrą opinią.