PAKIET USŁUG

PROCES ORGANIZACJI SZKOLENIA

ANALIZA POTRZEB I AUDYT JĘZYKOWY

Przed rozpoczęciem szkolenia przygotujemy analizę potrzeb językowych firmy oraz kompetencji językowych poszczególnych jej pracowników, która składa się na:
- test pisemny - sprawdzenie znajomości zasad gramatycznych,umiejętności pisania, zasobu słownictwa z zakresu języka ogólnego i biznesowego
- rozmowę z metodykiem - weryfikację umiejętności, swobody konstruowania poprawnych wypowiedzi oraz rozumienia ze słuchu, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Studenta
Po przeprowadzeniu testów przedstawimy rezultat wraz ze skalą i odniesieniem do wprowadzonego w Unii Europejskiej uniwersalnego systemu ocen.

TWORZENIE GRUP

W oparciu o poziom zaawansowania uczestników, potrzeby i priorytety językowe przygotujemy raport z propozycją podziału na grupy , zaproponujemy odpowiednią formę szkolenia:
lekcje indywidualne lub grupowe, zajęcia regularne, kursy intensywne.

USTALENIE HARMONOGRAMU

Wspólnie określimy częstotliwość oraz terminy zajęć zgodne z preferencjami Uczestników, opracujemy program szkoleniowy, wybierzemy materiały i wyznaczymy cele do osiągnięcia.

DOBÓR LEKTORA

Biorąc pod uwagę treść kursu oraz usposobienie Studentów zarekomendujemy odpowiedniego lektora polskiego lub native speakera

ROZPOCZĘCIE KURSU

Potwierdzimy termin rozpoczęcia nauki

W TRAKCIE KURSU
WSPARCIE METODYCZNE

WSPARCIE METODYCZNE

Główny metodyk Target & Shane to przede wszystkim praktyk, który poza wiedzą teoretyczną posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji szkoleń językowych. Znajomość wszystkich etapów procesu budowania i realizacji kursów pozwala mu efektywnie wspierać lektorów, opracowywać wspólnie plan i materiały dydaktyczne. Metodyk dba o to by nauczyciele mieli dostęp do najnowszych podręczników, artykułów oraz innych pomocy mających wpływ na jakość lekcji. Troszczy się o dobrą komunikację w całym zespole. Na jego wsparcie mogą liczyć również nasi Partnerzy. Metodyk nadzoruje oceny postępów Studentów, opinie na temat pracy nauczycieli. Wspólnie z Opiekunem Kursu reaguje na bieżące potrzeby.

WSPARCIE METODYCZNE

WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

Wiemy, że drogą do sukcesu jest odpowiednia komunikacja i zrozumienie Partnera. Wyznaczony przez metodyka opiekun doskonale zorientowany w sytuacji firmy czuwa nad zgodną z założeniami realizacją projektu, a w przypadku, gdy potrzeby szkoleniowe zmienią się, zaadaptuje program do nowej sytuacji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Poza godzinami pracy biura,w nagłych sytuacjach wymagających kontaktu z koordynatorem, monitorujemy zgłoszenia pod wskazanymi wcześniej adresami e-mailowymi.
Indywidualne podejście, elastyczność i zaangażowanie zapewnią osobom z działów personalnych spokój i pewność, że przy naszym wsparciu i otwartości na poszukiwanie nowych rozwiązań koordynacja szkolenia może przebiegać sprawnie.

BADANIE PRZEBIEGU I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

BADANIE PRZEBIEGU I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

-Miesięczne raporty obecności potwierdzające zrealizowanie lekcji przygotowane w formie formularza podpisanego przez uczestników i każdorazowo dołączane do miesięcznego rozliczenia
- Testy podsumowujące – weryfikacja postępów odbywa się zgodnie z wcześniej poczynionymi ustaleniami, w zależności od intensywności kursu. Małe testy, jako część narzędzi motywujących, przeprowadzane są przez lektorów na bieżąco
- Raporty Postępu zawierające szczegóły dotyczące postępów w nauce w zakresie wszystkich sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania, słuchania
- Badanie satysfakcji przeprowadzane cyklicznie w trakcie rozmowy telefonicznej ze Studentami lub w formie ankiety.
-Strefa HR – osoba zarządzająca szkoleniem otrzymuje dostęp online do informacji dotyczących: celów kursu w danym miesiącu, frekwencji poszczególnych uczestników szkolenia (miesięcznej oraz całościowej), poziomu zaawansowania, planu zajęć, nazwisk lektorów, ewaluacji szkolenia (w formie Raportu Postępu).

BEZPŁATNA NAUKA ONLINE - FISZKOTEKA

BEZPŁATNA NAUKA ONLINE - FISZKOTEKA

W celu zapewnienia naszym Studentom dodatkowej wartości wspomagającej proces nauczania nieodpłatnie udostępniamy program do nauki słówek i zwrótów online oraz w wersji mobilnej. Efektywna nauka słownictwa jest jednym z kluczowych zadań procesu nauczania języka obcego dlatego zachęcamy do korzystania również z tej formy przyjemnej edukacji.
Fiszkoteka to: 20 milionów słówek, skuteczna nauka wyrazów i fraz, inteligentny system powtórek, ćwiczenia ze słuchu i wymowy, możliwość śledzenia postępów, opcja samodzielnego tworzenia fiszek, aplikacja dostępna również na telefonie komórkowym